Dobrze tu być!

FIEGE tworzą ludzie, pracujący w kilkudziesięciu europejskich lokalizacjach. Nasze codzienne zaangażowanie pozwala realizować różnorodne procesy logistyczne dla firm z rozmaitych branż. 

Przykładowo dla branży modowej i e-commerce pakujemy zamówienia klientów i obsługujemy ich zwroty w centrach dystrybucyjnych. Prowadzimy magazyn i zajmujemy się dystrybucją opon dla ich producentów. Nasi pracownicy realizują też np. prace konfekcyjne dla firm FMCG.   

Tak jak różnorodne są prace przez nas wykonywane tak różnorodni jesteśmy my sami. Tworzymy jednak razem naprawdę wyjątkową paczkę! Pracujemy razem, wspólnie staramy się tworzyć dobrą atmosferę pracy, wspieramy się. FIEGE to my! 

FIEGE IDC Łozienica

IDC (Inbound Distribution Center) to nowa inwestycja FIEGE, która powstała w 2022 roku w Łozienicy k. Goleniowa. To miejsce, w którym nasz zespół realizuje procesy logistyczne dla naszego wieloletniego partnera – Zalando.  

Nasz zespół będzie liczył około 500 osób! Dołączysz do nas? 

Poznaj naszą paczkę >>

FIEGE Gardno

Pracujemy w Gardnie k. Gryfina (Centrum Dystrybucyjne znajduje się przy drodze S3). Codziennie pakujemy i wysyłamy paczki z zamówieniami klientów sklepu internetowego Zalando. 

Nasz wielokulturowy zespół (Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Gruzini, Algierczycy) liczy  2500 osób i nadal zatrudniamy! 

Poznaj naszą paczkę >>

To jest dla nas ważne

Każdy z nas zasługuje na szacunek.

Każdy z nas zasługuje na szacunek i powinien okazywać go innym. Szanujemy godność osobistą, sferę prywatną, przekonania i prawa osobiste każdego pracownika i partnera biznesowego. Dbamy o siebie i innych oraz o nasze miejsce pracy. 

Różnorodność jest naszą mocną stroną!

Jesteśmy otwarci na siebie nawzajem. Nie ma znaczenie skąd pochodzisz, jaką religię wyznajesz czy jaki jest Twój światopogląd. Doceniamy Twoją obecność bez względu na Twoją płeć, wiek, niepełnosprawność czy orientację seksualną. Do wzajemych różnic odnosimy się z pełną akceptacją. Jesteśmy ciekawi tego kim jesteś!

Otwarta i szczera rozmowa

Rozmawiamy ze sobą otwarcie i szczerze, nawet o kwestiach trudnych. Staramy się słuchać tego co inni mają nam do powiedzenia. Szanujemy swoje odmienne zdania. Nie wyciągamy pochopnych wniosków a swoją ocenę zdarzeń opieramy na faktach. Dbamy o ton i język wzajemnej komunikacji. 

Dbamy o dobrą atmosferę pracy

Dbamy, by panująca w naszej paczce atmosfera pracy, sprzyjała naszemu rozwojowi i sprawiała, że jesteśmy dobrym miejscem pracy. Ważne jest dla nas wzajemne wsparcie i pomoc sobie nawzajem. 

Lubimy się i wspólnie świętujemy drobne momenty i nasze sukcesy. 

Troszczymy się o siebie nawzajem

Bezpieczęństwo w miejscu pracy oraz zachowanie i wspieranie naszego zdrowia to dla nas najwyższy priorytet. Stale angażujemy się w tworzenie i rozwijanie bezpiecznego miejsca pracy. 

Przestrzegamy prawa i ustalonych zasad

Grupa FIEGE prowadzi działalność w wielu krajach na całym świecie. Każdy z nas osobiście odpowiada za przestrzeganie krajowych i lokalnych przepisów prawa. Staramy się działać na rzecz środowiska pracy, w którym w pełni przestrzega się praw naszych pracowników co znajduje odzwiercedlenie w wewnętrznych politykach i procedurach.

Co u nas znajdziesz...

Wierzymy w Twoje możliwości!

Wierzymy, że razem możemy zdziałać więcej. Liczymy, że będziemy się razem uczyć i rozwijać. Jesteśmy ciekawi tego kim jesteś i kim możesz się jeszcze stać oraz kim my możemy się stać dzięki Tobie. 

Międzynarodowa paczka

Zatrudniamy ponad 23 000 pracowników w ponad 130 oddziałach na całym świecie. Pracując w międzykulturowym zespole uczymy się otwartości oraz tolerancji na inne sposoby myślenia i odmienną wrażliwość.

Dbałość o nas samych

Ochrona zdrowia i dbałość o dobre samopoczucie pracowników jest ważną częścią naszej kultury organizacyjnej i tożsamości. Wierzymy, że kiedy ludzie dobrze się czują w pracy, mogą rozwijać swój potencjał, być produktywni i kreatywni, budować pozytywne relacje z innymi, lepiej radzić sobie ze stresem i wnosić znaczący wkład do naszej firmy.

Doceniamy Twoje super pomysły

Ważnym źródłem innowacji w naszej firmie są pracownicy, którzy najlepiej znają problemy na swoim stanowisku pracy, bo są najbliżej i wiedzą jak pewne rzeczy można zmienić czy poprawić. Nasze zaangażowanie w ulepszanie usprawnianie procedur i procesów jest ważnym elementem rozwoju FIEGE.